Kontakt


Zespół Szkół Gastronomicznych
ul. Knyszyńska 12
15 – 702 Białystok

Więcej informacji o projekcie w Biurze Projektu – pokój wicedyrektora w CKP.